Деветашка пещера

Деветашката пещера

“Деветашка” пещера

Нашумялата в последните години Деветашка пещера се простира в пределите на Деветашкото плато. Тя също е годна за посетители, благоустроена е, но за разлики от другите туристически пещери не е осветена и електрифицирана. Но слънцето е намерило 7 овални процепа, през които да проникне в нея и да освети за гостите и входната зала.

(ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКО ЗА  ДЕВЕТАШКАТА ПЕЩЕРА И ДРУГИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ДЕВЕТАШКОТО ПЛАТО)

Back to Top

фртг