пещерни образувания

пещерни образувания забележителностиСтраната ни е богата на множество скални и пещерни феномени, повечето от които все още крият своите красоти дълбоко в недрата си. В по-големите и облагородени пещери в България, можете да се запознаете с основните пещерни образувания. Освен стандартните – известни на всички сталагмити, сталактити и сталактони, през хилядите години, в които пещерите са се образували, са се оформили и други по-нетипични пещерни образувания, характерни за дадената пещера. Такива са перлите в Ягодинската пещера, синтровите езерца, драпериите, дандренитите и много, много други. (ПРОЧЕТЕТЕ ЗА РАЗНООБРАЗНИТЕ ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ, КОИТО СА УНИКАЛНИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕЩЕРИ).

 Най-разпространените пещерни образувания

Спелеолозите са изчислили, че средно всяко пещерно образувания израства с 1 см на 50 години. Ясно е, че за всичките пещерни красоти, на които можем да се насладим при посещенията си в Българските пещери, са били нужни хиляди години да се образуват.

Сталагмити

Пещерни образувания - сталагмити

Варовикови образувания, които стърчат от пода на пещерите. С годините растат нагоре.

Сталагтити

Пещерни образувания сталагтити

Варовиковите образувания, които се спускат от тавана на пещерите и се удължават посока пода.

Сталактони

Пещерни образувания - сталагтони

Сталактоните са пещерни образувания, които са се образували при сливането на сталактит и сталагмит в едно. Те са най-старите образувания и с годините стават все по-здрави и по-дебели.

(ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИТЕ СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ)

 

Back to Top

фртг