Пещерни образувания

пещерни образувания забележителности

Подземният свят на България е изключително богат. Малко са пещерите, които са напълно изследвани и още по-малко тези, които са облагородени и пригодени за обикновения турист. Но всички те крият невероятно красиви пещерни образувания – сталагмити, сталактити и сталактони, драперии, дандренити, пещерни перли, синтровите езерца и много, много други.
Спелеолозите са изчислили, че средно всяко пещерно образувания израства с 1 см на 50 години.
Най-популярни са първите три вида. Сталагмитите са варовикови образувания, които стърчат от пода на пещерите. С годините растат нагоре. Сталагтитите се спускат от тавана на пещерите и се удължават посока пода. Сталактоните се образуват при сливането на сталактит и сталагмит в едно.

Back to Top

фртг