Пещери в България

Българските пещери са невероятно природно богатство!

В последните години все повече и повече от тези невероятни земни блага биват проучвани и изучавани.

Запознайте се с най-популярните сред тях, облагородените и електрифицирани пещери в България!

ВСИЧКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

УНИКАЛНИТЕ СКАЛНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В СТРАНАТА

Списък с най-дългите пещери в България

Най-дълбоките пропасти в страната.

Пещерите в Деветашко плато