Черепишки скали

Черепишки скали - скални забележителности

Искърски пролом

Оформени са сред варовиците на Черепишката свита при гара Черепиш, в пролома на Искърското дефиле. В подножието им се намира Черепишкият манастир “Успение Богородично”, основан още през 14-ти век. Там е най-тясната част на каньона на река Искър. Въпреки известността си обаче, красивите скални феномени не са защитена природна забележителност и не са включени в регистъра и кадастъра на геоложките феномени в Република България.

скални феноемни - Черепишки скали

Черепишки скали

Изградени са от светлосиви, сиви до бежови варовици. Повечето от грандиозните скални пирамиди са вертикални, наподобяващи фигури с най-разнообразна форма и размери – скални гъби, скални колони, човешки фигури или силуети на животни.
Част от причудливите скални композиции са добили популярност и носят характерни наименования, най-известни сред които са многобройните пещерни отвори, наричани “Шишманови дупки”.

Внушителните скални забележителности притежават висока образователна стойност като обект на ежегодни студентски практики. Имат и висока историческа стойност за българската геология, тъй като са били обект на първите изследователи на нашите земи.

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗА ДРУГИТЕ СКАЛНИ ФЕНОМЕНИ В СТРАНАТА И НЕВЕРОЯТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ.