Най-дългите български пещери

Това са 64-те български пещери с обща дължина на пещерните галерии над 1 км. (изтеглете списъка). Запознайте се с топ 10 от този списък:

Духлата 17 600 м

Най-дългата българска пещера. Разположена е в Боснешкия карстов район, близо до столицата на брега на река Струма. Представлява 6-етажен лабиринт с множество галерии и тунели, подземни езера и водопади, и е най-сложната пещерна система в страната. Днес тя е добре проучена и цялата е картирана. Изключително богата на пещерни образувания, тя е сред най-желаните пещерни дестинации в България.

Орлова чука 13 500 м

Простира се на 45 км от град Русе. В недрата и са открити скелети на мечки, върхове на копия, кремъчни стъргалки, късове от глинени съдове от енеолита и други находки, говорещи за обитаването и от древни времена.
Пещерата се гордее със завидна красота, обусловена от многото и разнообразни вторични образувания по цялото си протежение.

Входът на Орлова чука е високо в скалите на Русенски Лом. До него е изградена стръмна пътека. А гледката от площадката пред входа е изключителна. При ясно време се вижда целият природен парк Русенски Лом.

Ягодинска пещера 8 300 м

Тя е сред малкото благоустроени пещери, които са се превърнали в една от най-натоварените туристически дестинации. Електрифицирана и осветена ежегодно привлича хиляди туристи.Разположена е в Родопите на брега на Буйновска река, в центъра на не една скални забележителности. Там се намират невероятно красивото Буйновско ждрело, Триградско ждрело, пещера Дяволско гърло, приключенската Харамийска пещера и много, много други скални феномени и пещерни забележителности.

За гостите на Ягодинската пещера се организира пещерен тур с продължителност 50 минути, в който последователно се обхождат всички пещерни зали, за да може посетителите да се запознаят с голяма част от подземните богатства на пещерата. Разходката из земните недра е подходяща за всеки.

Темната дупка 5 600 м

Простира се във варовитите Лакатнишки скали в Искърското дефиле, не далеч от София. Районът е известен с възможности за всеобхватни екстремни спортове. Самите скали са сред най-популярните сред катерачите в България. Пещера Темната дупка е известна като „училище за пещерняци”.

Пещерната система се състои от две основни големи галерии, свързани с множество по-малки. Разположена на 4 етажа, най-долният от които е напълно неизучен все още. Знае се само приблизителната му дължина и че по него тече пълноводна река.

Врелото 5 280 м

Разположена в Боснешкия карстов район, близо до първенеца – пещера Духлата. Пещерните и галерии попадат във вододаен район, за това достъпът до нея е ограничен. Изключително труднодостъпна, както за проникване, така и за цялостното и покоряване. Но това я  прави неустоима за пещерняците от цялата страна.

Врелото също е богата на пещерни образувания, отличаващи се с величествена красота. Но също така има и множество сифони, прагове и куп други трудности и препятствия при обхождането и.

Голяма Балабанова 4 800 м

Пещерата се намира в Западна България. Входът и е отдалече от пътя и за да стигнете до него е нужно доста да повървите сред красивата природа.
В местността са разположени две пещери – Малката и Голямата Балабанова дупка. Входовете им са съвсем близо един до друг. За пръв път внушителните размери на пещерата са открити през 1985 години от столичен пещерен клуб.

Недрата на Голямата Балабанова дупка крият множество опасности, дори и за най-опитните пещерняци. Но красотата и кара все повече и повече любители и спелеолози да се изправят срещу природните трудности при покоряването и.

Пещера Приказна 4 782 м

Пещерата се намира край град Котел, където са съсредоточени няколко от най-дългите български пещери. Не е много посещавана, тъй като входът и е трудно да бъде намерен, освен ако предварително не знаете къде точно се намира. За да бъде опазено биологичното и равновесие и предотвратено проникването в нея от недостатъчно опитни пещерняци, няма поставени указателни табели, които да сочат къде е разположена. Но малкото посетили и обходили я разказват за невероятната красота, която пещерата крие.

Бонинска пещера 4 530 м

Тя е най-дългата плавателна пещера в България. Разположена е в красивото Деветашко плато. Районът е богат на множество пещери и пропасти, всички от които неблагоустроени. Бонинската пещера е част от огромен подземен лабиринт, по цялото протежение на който преминава пълноводна подземна река.

В района освен многобройните пещерни забележителности, се простират и несравнимо красивите Крушунски водопади, както и известната Деветашка пещера, която притежава най-голямата пещерна зала в България.

Пещера Андъка 4 000 м

Намира се до гр. Дряново, в каньона на река Андъка. Близо до нея се простират първата облагородена българска пещера Бачо Киро и Дряновския манастир.
Районът е водоносен. Във входната зала на пещерата е изградена пречиствателна станция, която до преди няколко години е била основният воден източник на дряновци.
Сравнително бедна е на пещерни образувания.

Пещера Русе 213 3 906 м

Пещерата се намира близо до село Емен (общ. В. Търново), където са съсредоточени много, красиви български пещери, всички от които за сега се посещават единствено от специалисти и любители. Тя е най-дългата пещера в района, труднодостъпна е и е нужно специално оборудване и екипировка. Но това което се крие в недрата и кара ежегодно все повече и повече пещерняци да се спускат под земята, и остават изумени от красотата и.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПЕЩЕРИ, НЕВЕРОЯТНИТЕ СКАЛНИ ФЕНОМЕНИ ПО ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА. ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ.